403/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)

Částka: 076 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. října 1991 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 11. ledna 1990 Nabývá účinnosti: 11. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
403

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 1964 byla na 48. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 21 odstavce 3 Úmluva vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.

      Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Úmluva č. 120

Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích


      Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a sešla se dne 17. června 1964 na svém 48. zasedání,
. . .

Zavřít
MENU