388/1991 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. října 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. září 1991 Nabývá účinnosti: 4. října 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
388

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. září 1991

o Státním fondu životního prostředí České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond").

      (2) Fond je jinou státní organizací.1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

      (3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").

      (4) V čele Fondu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí (dále jen "ministr").

      (5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr.

      (6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán.

      (7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU