345/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. srpna 1991 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 31. července 1991 Nabývá účinnosti: 27. srpna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU