297/1991 Sb.Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. července 1991 Nabývá účinnosti: 31. července 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
297

Zákon

ze dne 3. července 1991

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Náhrada za ztrátu na výdělku příslušející podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších předpisů1) pracovníkům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravuje tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této náhrady zvyšuje o takto stanovená procenta:

a)
2 % za každý kalendářní rok následující po vzniku nároku na tuto náhradu do 31. prosince 1989,

b)
5 % za kalendářní rok 1990,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU