228/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. června 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. května 1991 Nabývá účinnosti: 24. června 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 221/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU