184/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. května 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 25. dubna 1991 Nabývá účinnosti: 28. května 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
184

Zákon

České národní rady

ze dne 25. dubna 1991,

kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích
      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích se mění takto:

      V § 4 odst. 5 se vypouštějí slova "zařízení cirkusů".Čl. II

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v.r.
Pithart v.r.

MENU