169/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, sjednanému v New Yorku dne 16. prosince 1966

Částka: 035 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. května 1991 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. března 1991 Nabývá účinnosti: 12. června 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
169

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 1966 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech.


      S Opčním protokolem vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a listina o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech byla uložena u depozitáře generálního tajemníka Organizace spojených národů, dne 12. března 1991.

      Při přístupu k Opčnímu protokolu bylo učiněno prohlášení k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, že Česká a Slovenská Federativní Republika prohlašuje v souladu s článkem 41 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, že uznává příslušnost Výboru pro lidská práva, vytvořeného na základě článku 28 Paktu, přijímat a posuzovat oznámení jednoho státu, který je jeho smluvní stranou, o tom, že jiný stát, který je jeho smluvní stranou, neplní své závazky podle tohoto Paktu.
. . .

Zavřít
MENU