137/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. března 1991 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

Zákon

ze dne 27. března 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb.,
o zmírnění následků některých majetkových křivd,
ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 se v první větě za slova "s výjimkou cizích států" vypouštějí slova "organizace zabezpečující podmínky pro činnost diplomatických a konzulárních misí"; slova v závorce se nahrazují slovy "(dále jen "povinná osoba")", přičemž se v dalších ustanoveních zákona, kde se užívá slova "organizace" míní "povinná osoba", pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU