73/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.

Částka: 016 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. března 1991 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. února 1991 Nabývá účinnosti: 1. března 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

Vyhláška

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé


ze dne 22. února 1991,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.      Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) a § 75 písm. b) a c) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 2 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, § 29 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, § 21 odst. 3 zákona č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy, ve znění zákona č. 82/1990 Sb., a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí České republiky podle § 35 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo financí Slovenské republiky podle § 31 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Státní banka československá podle § 391 odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU