47/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. února 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 1. března 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

ZÁKON

ze dne 30. ledna 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, se mění a doplňuje takto:

1.
§ 1 včetně nadpisu zní:


"§ 1

Účel zákona

      (1) Účelem zákona je zrušit odsuzující soudní rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská politická práva a svobody zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách zákon označoval za trestné, umožnit rychlé přezkoumání případů osob takto protiprávně odsouzených v důsledku porušování zákonnosti na úseku trestního řízení, odstranit nepřiměřené tvrdosti v používání represe, zabezpečit neprávem odsouzeným osobám společenskou rehabilitaci a přiměřené hmotné odškodnění a umožnit ze zjištěných nezákonností vyvodit důsledky proti osobám, které platné zákony vědomě nebo hrubě porušovaly.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU