18/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkolech v obecném zájmu

Částka: 005 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. února 1991 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 7. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

Vyhláška

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. ledna 1991

o jiných úkonech v obecném zájmu


      Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 124 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., a zákona č. 3/1991 Sb.:


§ 1

      Jiné úkony v obecním zájmu, rozsah a podmínky poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku1) nebo bez této náhrady jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.


§ 2

      Jinými úkony v obecním zájmu jsou též činnosti2), při nichž se poskytuje pracovníku podle právních předpisů pracovní volno s náhradou mzdy nebo bez této náhrady v rozsahu a za podmínek stanovených těmito předpisy, nejde-li o výkon veřejné funkce nebo občanskou povinnost.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha k vyhlášce - Jiné úkony v obecním zájmu, při nichž se poskytuje pracovní volno
Část I - Pracovní volno s náhradou mzdy
Část II - Pracovní volno bez náhrady mzdy
Zavřít
MENU