2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání

Částka: 001 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. ledna 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
2

ZÁKON

ze dne 4. prosince 1990

o kolektivním vyjednávání


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými odborovými orgány odborových organizací a zaměstnavateli, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.


Kolektivní smlouvy

§ 2

      (1) Kolektivní smlouvy1) upravují individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran.

      (2) Kolektivní smlouvy mohou uzavřít příslušné odborové orgány a zaměstnavatelé, popřípadě jejich organizace.

      (3) Kolektivní smlouvy jsou

a)
podnikové, uzavřené mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem,

b)
vyššího stupně, uzavřené pro větší počet zaměstnavatelů mezi příslušným vyšším odborovým orgánem a organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů.


§ 3

      Jménem smluvní strany (§ 2 odst. 2) jednat a uzavírat kolektivní smlouvu může

a)
zástupce příslušného odborového orgánu,2) jehož oprávnění vyplývá ze stanov odborové organizace, případně z vnitřního předpisu příslušného odborového orgánu,

b)
vedoucí nebo jiný oprávněný zástupce zaměstnavatelské organizace,3)

c)
občan, který při podnikání zaměstnává zaměstnance,4)

d)
zástupce příslušné organizace zaměstnavatelů, jehož oprávnění k uzavírání kolektivní smlouvy vyplývá z vnitřního předpisu této organizace.


. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Kolektivní smlouvy
§ 3  
§ 4 - Platnost a účinnost kolektivních smluv
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Postup při uzavírání kolektivních smluv
§ 9 - Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem
§ 10 - Kolektivní spory
§ 11 - Řízení před zprostředkovatelem
§ 12  
§ 13 - Řízení před rozhodcem
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Pracovněprávní nároky
§ 23 - Odpovědnost za škodu
§ 24 - Nároky z nemocenského a sociálního zabezpečení
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Výluka
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Společné a přechodné ustanovení
§ 33 - Účinnost
Zavřít
MENU