575/1990 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
575

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      (1) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)
ministerstvo výstavby a stavebnictví,

b)
ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

      (2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a)
z ministerstva výstavby a stavebnictví

1.
ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2.
v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

b)
z ministerstva strojírenství a elektrotechniky

1.
ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU