570/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích

Částka: 094 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 368/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU