565/1990 Sb.Zákon České národní rady o místních poplatcích

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 13. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs6/1992/1 Sb.

565

ZÁKON

České národní rady

ze dne 13. prosince 1990

o místních poplatcích


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky")

a)
poplatek ze psů,

b)
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c)
poplatek za užívání veřejného prostranství,

d)
poplatek z reklamních zařízení,

e)
poplatek ze vstupného,

f)
poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních,

g)
dislokační poplatek,

h)
poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků,

i)
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.


§ 2

      (1) Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoby, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu.1)

      (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců, vyjma psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).

      (3) Sazba poplatku ze psů činí až 1000 Kčs ročně za jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí až 200 Kčs ročně. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 50 %.§ 3

      (1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU