559/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU