540/1990 Sb.Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
540

ZÁKON

ze dne 6.prosince 1990

o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

      (1) K zabezpečení dohledu Federálního shromáždění nad stavem a činností ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "ozbrojené síly") a realizací branné politiky státu se zřizuje Generální inspektor ozbrojených sil (dále jen "generální inspektor").

      (2) Generálního inspektora volí Federální shromáždění.

      (3) Funkční období generálního inspektora je shodné s volebním obdobím Federálního shromáždění.

      (4) Generální inspektor zůstává ve funkci i po uplynutí funkčního období, pokud nově zvolené Federální shromáždění nezvolí do této funkce jinou osobu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU