537/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130)

Částka: 087 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. května 1971 Nabývá účinnosti: 27. května 1972
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
537

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 1969 byla na 53. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 130). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 27. května 1971 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 39 Úmluva vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 27. května 1972.

      Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Úmluva č. 130

Úmluva o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci

      Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 4. června 1969 na svém padesátém třetím zasedání,

      rozhodnuvší přijmout některé návrhy týkající se revise úmluvy o nemocenském pojištění (průmysl), 1927 a úmluvy o nemocenském pojištění (zemědělství), 1927, jež jsou pátým bodem jednacího pořadu zasedání, a

      stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy,

      přijímá dne dvacátého pátého června roku tisícího devítistého šedesátého devátého následující úmluvu, která bude označována jako Úmluva o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci, 1969.


Část I. Obecná ustanovení

Článek 1

      V této úmluvě:

a)
výraz "zákonodárství" zahrnuje zákony a (právní) předpisy, jakož i statutární ustanovení ve věcech sociálního zabezpečení;
. . .

Zavřít
MENU