533/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničního obchodu
Přijato: 26. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 513/1991 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU