512/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany

Částka: 083 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 17. prosince 1990 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 14. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 143/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU