509/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Upravené dodatkové dohody o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní republiky

Částka: 083 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. prosince 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. září 1990 Nabývá účinnosti: 20. září 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


509

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1990 byla ve Vídni podepsána Upravená dodatková dohoda o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VII dnem podpisu.

      Do textu Dohody lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničních věcí a Československé komisi pro atomovou energii.

Zavřít
MENU