490/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o politice zaměstnanosti (č. 122)

Částka: 081 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. listopadu 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. července 1975 Nabývá účinnosti: 15. července 1976
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
490

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. července 1964 byla na 48. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o politice zaměstnanosti (č. 122). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 15. července 1975 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 5 Úmluva vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 15. července 1976.

      Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Úmluva č. 122


Úmluva o politice zaměstnanosti


      Generální konference Mezinárodní organizace práce,

      jež byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 17. června 1964 na svém čtyřicátém osmém zasedání,
. . .

Zavřít
MENU