469/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluvy o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluvě o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluvy o povinném pojištění osob pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40)

Částka: 078 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. listopadu 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. července 1949 Nabývá účinnosti: 1. července 1950
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
469

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 1933 byly na 17. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijaty Úmluva o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 37), Úmluva o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 38), Úmluva o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti (č. 39) a Úmluva o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích (č. 40). Ratifikace Úmluv Československou republikou byly zapsány dne 1. července 1949 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svých příslušných ustanovení Úmluvy vstoupily pro Československou republiku v platnost dnem 1. července 1950.

      České překlady Úmluv se vyhlašují současně.


Úmluva č. 37


Úmluva o povinném invalidním pojištění zaměstnanců v průmyslových a obchodních podnicích a ve svobodných povoláních, jakož i domáckých dělníků a osob zaměstnaných v domácnosti

      Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 8. června 1933 na svém sedmnáctém zasedání,

      rozhodnuvši se přijmout některé návrhy týkající se povinného invalidního pojištění, jež jsou druhým bodem jednacího pořadu zasedání, a
. . .

Zavřít
MENU