461/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušen vízové povinnosti

Částka: 076 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. července 1990 Nabývá účinnosti: 15. července 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
461

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 12. července 1990 v Oslo a 13. července 1990 v Praze byla sjednána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 15. července 1990.

      České znění československé nóty a překlad norské nóty se vyhlašují současně.


Královské ministerstvo zahraničních věcí


Ministr


Oslo, dne 12. července 1990
Excelence,

      mám čest Vás informovat, že v úmyslu zjednodušit cestování mezi Norskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou je vláda Norska připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Dohodu podle následujících podmínek:
. . .

Zavřít
MENU