460/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948)(č. 90)

Částka: 076 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. června 1950 Nabývá účinnosti: 12. června 1951
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
460

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 1948 byla na 31. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu (revidovaná 1948) (č. 90). Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 12. června 1950 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 12 Úmluva vstoupila pro Československou republiku v platnost dnem 12. června 1951.

      Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Úmluva č. 90

Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu
(revidovaná 1948)


      Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do San Franciska a tam se sešla dne 17. června 1948 na svém třicátém prvém zasedání,
. . .

Zavřít
MENU