458/1990 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. října 1990 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
458

ZÁKON

ze dne 30. října 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, se doplňuje takto:

      1. V § 4 se v první větě za slova "s výjimkou" vkládají slova "cizích států, organizace zabezpečující podmínky pro činnosti diplomatických a konzulárních misí,".

      2. V § 15 odst. 2 se za slova "vlastnické právo" vkládají slova "cizích států, československého státu, pokud právo hospodaření vykonává organizace a zabezpečující podmínky pro činnosti diplomatických a konzulárních misí,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU