457/1990 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. října 1990 Nabývá účinnosti: 30. října 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 41/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
457

ZÁKON

ze dne 30. října 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.      Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Za § 94 zákona č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, se vkládá § 94a, který zní:


"§ 94a

Vyšetřovací komise

      (1) Předsednictvo Federálního shromáždění nebo sněmovny mohou zřizovat pro objasnění závažných skutečností veřejného zájmu, které patří do působnosti Federálního shromáždění, vyšetřovací komisi.

      (2) Vyšetřovací komise může vyslýchat svědky. O povinnosti svědčit, o předvolání a předvedení, zákazu výslechu, právu odepřít výpověď a o nároku na svědečné platí přiměřeně ustanovení trestního řádu.1)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU