450/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100)

Částka: 075 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. října 1957 Nabývá účinnosti: 30. října 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
450

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 1951 byla na 34. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (č. 100). Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 30. října 1957 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 6 Úmluva vstoupila pro Československou republiku v platnost dnem 30. října 1958.

      Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Úmluva č. 100


Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty


Generální konference Mezinárodní organizace práce,
která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 6. června 1951 na svém 34. zasedání,
. . .

Zavřít
MENU