447/1990 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. října 1990 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU