441/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zaměstnání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45)

Částka: 074 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. června 1950 Nabývá účinnosti: 12. června 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 55/2010 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
441

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 1935 byla na 19. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů (č. 45). Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 12. června 1950 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 5 Úmluva vstoupila pro Československou republiku v platnost dnem 12. června 1951.

      Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Úmluva č. 45


Úmluva o zaměstnání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů


      Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 4. června 1935 na svém devatenáctém zasedání,
. . .

Zavřít
MENU