435/1990 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. října 1990 Nabývá účinnosti: 29. října 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 359/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 5. října 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
435

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 5. října 1990,

kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky


      Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 5 zákona České národní rady č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky ( dále jen "zákon") :


Užívání státního znaku České republiky

§ 1

      (1) Velkým státním znakem České republiky (dále jen "velký státní znak") lze označit budovy jen, mají-li v nich své sídlo orgány a organizace oprávněné užívat státního znaku České republiky1) (dále jen "oprávněné orgány a organizace"). Sídlí-li v budově více oprávněných orgánů a organizací, označí se budova pouze jedním velkým státním znakem.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Užívání státního znaku České republiky
§ 2  
§ 3 - Užívání státní vlajky České republiky
§ 4 - Užívání praporu
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU