435/1990 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Částka: 074 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. října 1990 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 5. října 1990 Nabývá účinnosti: 29. října 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 359/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 5. října 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU