419/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství

Částka: 071 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. října 1990 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. září 1990 Nabývá účinnosti: 15. října 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 2. listopadu 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU