413/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

Částka: 070 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 1990 Autor předpisu: Státní banka československá
Přijato: 3. října 1990 Nabývá účinnosti: 11. října 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

413

 

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 3. října 1990

stažení  bankovek  po  50  Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně

bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

 

Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, vyhlašuje:

 

§ 1

 

            (1) Bankovky po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) na lícní straně s obrazem rudoarmějce a partyzána1) a bankovky po 20 Kčs vzoru 1970 (tvaru I) na lícní straně s rytinou Jana Žižky z Trocnova podle nejstarší zachované plastické podoby z konce 15. století2) přestávají být zákonnými penězi na území České a Slovenské Federativní Republiky uplynutím dne 30. června 1991.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU