407/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

Částka: 070 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. října 1990 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 1990 Nabývá účinnosti: 11. října 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

407

 

NAŘÍZENÍVLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 11. října 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb.,

o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

 

 

            Vláda České a Slovenské Federativní Republiky na základě § 32 odst. 2 a k provedení § 28 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, a k provedení § 62 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:

 

Čl. I

 

            Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990, se doplňuje takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU