403/1990 Sb.Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. října 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. října 1990 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
403

ZÁKON

ze dne 2. října 1990

o zmírnění následků některých majetkových křivd


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

      Zákon se vztahuje na následky majetkových křivd způsobených fyzickým i soukromým právnickým osobám odnětím vlastnického práva k nemovitým, popřípadě movitým věcem podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, podle zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku, a znárodněním zestátněním na základě výměrů některých odvětvových ministerstev, vydaných po roce 1955 a odvolávajících se na znárodňovací předpisy z roku 1948.1) Za odnětí vlastnického práva ve smyslu tohoto zákona se považuje i přechod vlastnického práva na základě kupní smlouvy podle § 4 odst. 1 a 2 vládního nařízení č. 15/1958 Sb.


§ 2

      Zmírnění majetkových křivd podle tohoto zákona spočívá ve vydání věci fyzické nebo soukromé právnické osobě, které byla odňata (dále jen "vlastník") na základě předpisů uvedených v § 1, v poskytnutí peněžní náhrady (§ 14) nebo ve vydání kupní ceny (§ 15) anebo v doplatku rozdílu mezi peněžní náhradou a kupní cenou (§ 16).


§ 3

Další oprávněné osoby

      (1) Zemřel-li vlastník nebo byl-li prohlášen za mrtvého, vydá se odňatá věc dalším oprávněným osobám v tomto pořadí:

a)
dědic ze závěti, dožil-li se dne účinnosti tohoto zákona;
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Další oprávněné osoby
ČÁST DRUHÁ - VYDÁNÍ VĚCI
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Vydání movitých věcí
ČÁST TŘETÍ - PENĚŽNÍ NÁHRADY
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
ČÁST PÁTÁ  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Zavřít
MENU