376/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 064 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 20. září 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. září 1990 Nabývá účinnosti: 20. září 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU