370/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní republiky za devizové prostředky

Částka: 060 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. září 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 31. srpna 1990 Nabývá účinnosti: 10. září 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 228/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU