361/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování

Částka: 057 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 29. srpna 1990 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 10. srpna 1990 Nabývá účinnosti: 1. října 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
361

VÝNOS

federálního ministerstva dopravy

ze dne 9. srpna 1990,

kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 15.662/84-020 ze dne 2. listopadu 1984 o předpisu L 17 Ochrana životního prostředí svazek I. - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování


      Federální ministerstvo dopravy

      vydalo podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů výnos ze dne 10. srpna 1990 č.j. 7.268/89-220, kterým se mění a doplňuje výnos č.j. 15.662/84-020 ze dne 2. listopadu 1984 o předpisu L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování.

      Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1990.

      Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva dopravy a Státní letecké inspekce.
. . .

Zavřít
MENU