300/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 1990 Nabývá účinnosti: 19. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU