288/1990 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1990 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
288

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. července 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      (1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)
ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)
ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c)
ministerstvo zemědělství,

d)
ministerstvo státní kontroly.

      (2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)
Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

b)
ministerstvo zemědělství a výživy,

c)
ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

d)
Výbor lidové kontroly České republiky,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU