275/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy

Částka: 043 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. června 1990 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. června 1988 Nabývá účinnosti: 1. června 1990
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
275

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 1988 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy.

      S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem 1. června 1990. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaj, Morava a Dyje ze dne 5. prosince 1975, vyhlášená č. 34/1976 Sb.
. . .

Zavřít
MENU