250/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. června 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 18. června 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 19. února 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU