248/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Částka: 041 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 18. června 1990 Autor předpisu: Předsednictvo České národní rady
Přijato: 18. června 1990 Nabývá účinnosti: 18. června 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


248

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. června 1990,

kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu


      Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

      Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se mění takto:

      V § 9 bod 5 zní:

"5.
Okres Zlín:".


Čl. II

      Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v.r.
Pithart v.r.
Zavřít
MENU