243/1990 Sb.Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance

Částka: 039 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 15. června 1990 Autor předpisu: Státní banka československá
Přijato: 31. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 16. ledna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU