224/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. června 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 7. června 1990 Nabývá účinnosti: 11. června 1990
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. března 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

224

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 7. června 1990,

kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb.,

o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

 

Federální ministerstvo financí podle § 4 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb. o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací (dále jen „zákonné opatření“), stanoví:

 

§ 1

(k § 1 odst. 2 zákonného opatření)

 

            (1) Organizace uvedené v § 1 odst. 1 zákonného opatření si vyžadují předchozí souhlas federálního ministerstva financí podle § 1 odst. 2 zákonného opatření při převodech vlastnictví movitých věcí s výjimkou převodů vlastnictví, k nimž dochází při plnění závazků k dodávce výrobků, k provedení prací nebo poskytnutí jiného plnění v rámci vymezeného předmětu činnosti nebo v souvislosti s ním.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - (k § 1 odst. 2 zákonného opatření)
§ 2 - (k § 3 odst. 1 zákonného opatření)
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU