214/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. května 1990 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 28. května 1990 Nabývá účinnosti: 29. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU