210/1990 Sb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. září 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. května 1990

o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 až 4 a § 4a včetně názvu části první zní:

"ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY

§ 1

Orgány sociálního zabezpečení

      (1) Orgány státní správy České republiky na úseku sociálního zabezpečení jsou:

a)
ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

b)
Česká správa sociálního zabezpečení,

c)
okresní správy sociálního zabezpečení,

d)
národní výbory,

e)
ministerstvo vnitra České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky ve věcech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení.1)

      (2) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

a)
nemocenské pojištění a nemocenské zabezpečení (dále jen "nemocenské pojištění"),2)

b)
důchodové zabezpečení,3)

c)
sociální péči,4)

d)
mateřský příspěvek.5)


§ 2

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

      (1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo")
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU