209/1990 Sb.Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU