202/1990 Sb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. května 1990 Nabývá účinnosti: 18. května 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 186/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
202

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. května 1990

o loteriích a jiných podobných hrách


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických nebo obdobných zařízení.

      (2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být pořadatelem nebo sázejícím ovlivněna.

      (3) Za loterii nebo jinou podobnou hru se nepovažují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se pořadatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo splněním podmínky ceny v hotovosti nebo v jiných hodnotách, aniž by přitom na účastnících požadoval plnění mající peněžitou hodnotu.


§ 2

      Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:

a)
loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy;
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST PRVNÍ - LOTERIE A TOMBOLY
§ 6 - Povolování loterií a tombol
§ 7 - Provádění loterií
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Vyúčtování loterie a tomboly
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Použití výtěžku loterie a tomboly
ČÁST DRUHÁ - HRACÍ PŘÍSTROJE
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - KURSOVÉ SÁZKY
§ 21 - Povolování sázek
§ 22  
§ 23 - Zajištění
§ 24 - Vydání oprávnění k přijímání sázek
§ 25 - Provozování sázek
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Vyúčtování
§ 29  
§ 30 - Tajemství hry
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - SÁZKOVÉ HRY V KASINU
§ 32 - Povolení sázkových her
§ 33 - Provozování sázkových her
§ 34  
§ 35 - Hrací žetony
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - STÁTNÍ LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY
§ 40  
§ 41  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42 - Ustanovení společná
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Kontrola a dozor
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Zmocňovací ustanovení
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52 - Zrušovací ustanovení
§ 53  
Zavřít
MENU