200/1990 Sb.Zákon České národní rady o přestupcích

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. května 1990 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. května 1990 Nabývá účinnosti: 1. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU